{ }
Následníkov raj
Pred sto tridsiatimi, na prahu leta 1887, kúpil následník habsburského trónu arcivojvoda František Ferdinand ď Este od Františka kniežaťa Lobkowitza zámok Konopiště, ktorý sa stal svojráznym múzeom poľovníctva.

čítaj ďalej...
Zaľúbené šelmičky
Samica kuny lesnej sa zvyčajne pári len s jedným samcom, ktorý si hneď pri prvom stretnutí začne samicu chrániť a obhajovať pred napadnutím iným samcom.

čítaj ďalej...
Ide láska cez žalúdok
Ako poľovník dosiahne, aby jeho štvornohý pomocník bezpodmienečne spolupracoval? Čarovná formulka znie vcelku jednoducho: „pozitívna motivácia“. Ako to však funguje v praxi?

čítaj ďalej...
Ani kameň na kameni
Ak tohtoročná IWA nebola z hľadiska vystavených zbraní nijako výrazná, potom z hľadiska optických prístrojov išlo podľa mňa o prelomový rok.

čítaj ďalej...
Záchytný bod strely
Pod záchytným priestorom rozumieme priestor, do ktorého môže strela bezpečne vniknúť a ktorý absorbuje jej energiu. V tomto priestore sa nesmie nachádzať iná osoba alebo majetok.

čítaj ďalej...
Jeleň Sika
Jeleň sika je pre mnohých slovenských poľovníkov, ktorí momentálne obhospodarujú päť druhov raticovej zveri (jeleniu, srnčiu, danieliu, mufl oniu a diviačiu), pomerne neznámy druh. A to je škoda, pretože tí, ktorí majú s jej chovom a lovom skúsenosti, považujú siku za fascinujúco pôvabnú zver.

čítaj ďalej...
Atamani
Kozáky, podobne ako hríby, ktoré sme si predstavili v minulých dvoch častiach, patria medzi najobľúbenejšie a najzberanejšie druhy húb.

čítaj ďalej...